Què és un aliment ecològic? Principis i tècniques

És aquell que s’ha elaborat seguint els principis de la producció agrària ecològica, a Europa el Reglament (CE) 834/2007, que té com a objectiu l’obtenció d’aliments de gran qualitat, sans, nutritius, saborosos i lliures de residus, tot respectant el medi ambient.

Preserva la biodiversitat vegetal i animal i impulsa el desenvolupament local sostenible dels territoris. Els seus principis bàsics són:

  • Respecta la fertilitat natural de la terra i els seus cicles.
  • Preserva la biodiversitat biològica: Varietats, espècies i races.
  • No utilitza productes químics com pesticides, plaguicides, fungicides o herbicides, minimitzant així la petjada ecològica.
  • No utilitza organismes modificats genèticament.
  • Fa una gestió responsable dels recursos, com ara el sòl, l’aigua i l’energia.
  • Es respecta al màxim el benestar dels animals.
  • Restringeix molt l’ús d’additius alimentaris.

Com pots identificar un aliment ecològic?

El pots trobar a les botigues com Hortus amb el nom d’ecològic, orgànic, biològic, eco o bio i ha d’estar certificat per les autoritats de control pertinents. En el cas dels productes catalans ho fa el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i la Unió Europea. Ho pots identificar pels distintius de l’esquerra.

Etiquetes: Saps que menges.

Share