Qué és un aliment ecològic? Els 7 principis de l’agricultura i ramaderia ecològica.

Un aliment ecològic és aquell que s’ha elaborat seguint els principis de la producció agrària ecològica, a Europa el Reglament (CE) 834/2007, que té com a objectiu l’obtenció d’aliments de gran qualitat, sans, nutritius, saborosos i lliures de residus, tot respectant el medi ambient. Preserva la biodiversitat tant vegetal com animal i impulsa el desenvolupament local sostenible dels territoris i la sobirania alimentària.

Els seus principis bàsics són:

1. Respecta la fertilitat natural de la terra i els seus cicles.

En les granges ecològiques, s’utilitzen les tècniques de maneig agroecològic que són respectuoses amb el medi ambient i permeten produir aliments lliures de residus. Aquestes tècniques inclouen:camps de cultiu

  • La fertilització biològica del sòl que permet que les plantes estiguin nodrides de forma més equilibrada i que així siguin menys susceptibles de l’atac d’insectes i fongs.
  • La rotació de cultius, canviant-los de lloc en cada temporada per trencar el cicle vital dels insectes propis de cada cultiu i així evitar-ne la propagació.
  • La conservació i augment d’insectes benèfics que controlen biològicament les plagues.
  • El cultiu de varietats resistents.
  • L’ús de trampes i esquers per als insectes.
  • El cultiu de plantes que fan “d’insecticides” naturals com l’all o algunes herbes aromàtiques, com el julivert o la farigola.

En canvi, l’agricultura convencional sol utilitzar fertilitzants sintètics, que no són respectuosos amb el medi ambient i tenen un impacte negatiu sobre la biodiversitat: Per a la seva elaboració es solen utilitzar energies no renovables, utilitzats en excés contaminen les reserves subterrànies d’aigua i el seu ús recurrent pot empobrir el sòl i disminueix la seva fauna bacteriana.

2. Preserva la biodiversitat biològica: Varietats, espècies i races.

L’agricultura ecològica preserva la variabilitat d’organismes vius dels ecosistemes (terrestres, marins, aquàtics, …) doncs no utilitza tècniques agressives amb el medi ambient com ho fa l’agricultura convencional que impliquen l’eliminació de terres, la inundació per a crear reservoris per al reg, el desplaçament de la vida silvestre mitjançant ramat domèstic, l’ús de pesticides i la introducció del monocultiu.

3.  No utilitza productes químics com pesticides, plaguicides, fungicides o herbicides, minimitzant així la petjada ecològica.

La petjada ecològica és l’impacte de l’activitat humana sobre el medi ambient expressat en hectàrees de terreny que és necessari per al tipus de vida que portem.

L’agricultura i la ramaderia ecològica pretenen minimitzar la petjada ecològica en la producció d’aliments per al nostre consum.

4.  No utilitza organismes modificats genèticament.

Els organismes modificats genèticament (també coneguts com transgènics) són plantes i animals dels quals s’ha alterat el material genètic a través de mètodes científics.

Estan prohibits en l’agricultura ecològica pels riscos que poden comportar per a la salut (poden augmentar els riscos d’al·lèrgies, resistència a antibiòtics i possibles afectacions del sistema immunològic), però també pels riscos ambientals i de contaminació genètica amb la conseqüent disminució de la biodiversitat.

5. Fa una gestió responsable dels recursos.

Es fa un ús sostenible dels recursos naturals: l’aigua, la terra, l’energia necessària, la gestió de les deixalles, etc.

6. Es respecta al màxim el benestar dels animals.benestar animal

És a dir, garanteix un lloc i unes condicions de vida adequades als animals de les granges per evitar el seu patiment continu.

Això vol dir que s’han de respectar les necessitats dels animals:

  • Que no pateixin gana ni set
  • Que no pateixin por ni angoixa
  • Que no pateixin malestar físic ni dolor, ferides ni malalties
  • Que puguin desenvolupar el seu comportament normal i essencial

 7. Restringeix molt l’ús d’additius alimentaris.

Els additius alimentaris són substàncies que s’agreguen als aliments per tal de modificar les característiques organolèptiques o bé per millorar el procés d’elaboració i/o conservació.

En l’alimentació ecològica només està permés utilitzar aquells additius imprescindibles per procurar la seguretat alimentària.

Com pots identificar un aliment ecològic?

El pots trobar a les botigues com la d’Hortus Aprodiscae amb el nom d’ecològic, orgànic, biològic, eco o bio.

Totes les altres nomenclatures (per exemple “natural”, “sa”, “dietètic”, etc) NO es refereixen específicament a productes ecològics.

A més, si es volen tenir garanties de que es tracta d’un aliment ecològic ha d’estar certificat per les autoritats de control pertinents. En el cas dels productes catalans ho fa el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i la Unió Europea.

S’identifica visualment a través dels segells del CCPAE i per l’Eurofulla.

Categorias: Saps que menges.

Share