L’Eurofulla, obligatòria a partir de l’1 de juliol de 2012

  A partir de l’1 de juliol de 2012, el logotip ecològic de la UE és obligatori en tots els aliments ecològics pre-envasats produïts en els Estats membres de la Unió que compleixin les normes necessàries.

El logotip ecològic de la UE, l’«eurofulla», es va introduir l’1 de juliol de 2010. No obstant això, a fi d’ajudar als agents econòmics a adaptar-se a les noves normes i prevenir el balafiament d’envasos ja existents, es permetia un període de transició de dos anys abans de ser obligatori en tots els productes.

 

A més, el logotip del CCPAE identifica els productes ecològics catalans.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació tutelada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. La seva funció és la d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

Els productes que cultivem, elaborem i/o venem a HORTUS APRODISCAe estan certificats i etiquetats seguint estrictament aquests criteris.

Categorias: Saps que menges.

Share