L’agroecologia es perfila com la solució a la crisi alimentària

Aquesta setmana arriba la primavera, i amb ella aquella sensació d’alliberament després del llarg i gelat hivern. Arriba la llum, la vida, el color…

I la primavera també ens porta la llum en forma de notícies que ens arriben des del Consell de Drets Humans de l’ONU a Ginebra. Allà el Relator Especial sobre el dret a l’alimentació, Olivier De Schutter, ha presentat l’informe “L’agroecologia i el dret a l’alimentació”. Aquest informe, basat en una exhaustiva revisió de la literatura científica més recent,advoca per una transició fonamental cap a l’agroecologia com a mitjà per incrementar la producció alimentària i millorar la situació dels més pobres. Entre les troballes d’aquest informe podem anomenar les següents:

  •  Que especialment a les zones més desfavorides, els mètodes agroecològics són molt més eficaços a l’hora d’estimular la producció alimentària que els fertilitzants químics.
  •   Que l’agricultura convencional accelera el canvi climàtic, no és resistent als xocs climàtics i exigeix fortes inversions. Per tant ja no resulta la millor opció en el context actual.
  •   Que no resoldrem la gana ni pararem el canvi climàtic amb l’agricultura industrial de les grans plantacions. La solució resideix a recolzar el coneixement i l’experimentació dels agricultors i pagesos i en l’augment dels ingressos dels petits propietaris per contribuir així també al desenvolupament rural.

 

Ja no són vàlides les excuses de les grans multinacionals que defensen l’agricultura de les grans plantacions, la modificació genètica de les llavors ni els fertilitzants químics.

Ara només queda veure si els Estats faran alguna cosa davant d’aquesta realitat, o esperaran a que la pagesia local desaparegui a favor d’aquestes grans empreses que  trafiquen amb els nostres drets.

Des del projecte agroalimentari ecològic d’HORTUS APRODISCAe, els demanem que defensin els drets dels consumidors, els valors mediambientals i que vetllin pel desenvolupament local i la nostra sobirania alimentària.

Categorias: Noticies Hortus.

Share