El Projecte Social Torre Mas Fàbregues: Per la integració social i laboral de les persones en situació d’exclusió social

Ja està en marxa el projecte social Torre Mas Fàbregues, un projecte que es va engegar el dia 8 d’octubre de 2010 amb l’acte de cessió del terreny i l’edifici de la Torre Mas Fàbregues, al terme municipal de Constantí; després que APRODISCA presentés i accedís a la candidatura de la casa Forestal Torre Mas Fàbregues dins el “Protocol Marc per a la Implementació d’un Projecte d’inserció Sociolaboral en Cases Forestals” promogut pels Departaments de Medi Ambient, Treball i Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

El projecte social Torre Mas Fàbregues està impulsat per APRODISCA en el marc del projecte Llavorae.cat i contribuirà a la generació d’ocupació mitjançant l’assoliment d’un dels eixos estratègics del mateix: el disseny i la creació de canals de distribució de productes ecològics i locals.

En concret, el projecte social de Torre Mas Fàbregues impulsa un nou model local de producció, distribució i consum de productes ecològics des d’una iniciativa d’inserció sociolaboral, i d’aquesta manera es genera ocupació per diferents agents socials i esdevé una alternativa d’emprenedoria agrària ecològica, que serà transferible a d’altres territoris. El model de funcionament de la mateixa vertebrarà el treball cooperatiu i en xarxa, la creació i aprofitament de sinèrgies, tot assegurant l’eficiència energètica i vetllant per l’equilibri territorial i la cohesió social en economies locals.

El projecte treballa des del disseny i la gestió de processos personalitzats, formatius i de treball remunerat amb un doble objectiu: la inclusió social i la inserció sociolaboral de les persones en situació d’exclusió social o amb greu risc d’arribar-hi del Camp de Tarragona.

Torre Mas Fàbregues segueix un model holístic de treball on es tenen en compte les persones, el territori i el medi ambient, desenvolupant tot un seguit de programes socials, d’itineraris formatius i d’activitats econòmiques.
Treballem des d’un principi de qualitat per:

  • La igualtat d’oportunitats sociolaborals per a tothom
  • Donar continuïtat a l’activitat agrària mitjançant un nou model de producció ecològica i de respecte al medi ambient
  • Promoure el consum conscient de productes ecològics, de qualitat i del territori, com a valor afegit per la salut dels nostres consumidors

Actualment ja s’hi està duent a terme cultiu ecològic, serveis de jardineria sostenible, treballs agrícoles per a tercers i serveis de manteniment de comunitats de regants. S’està rehabilitant l’edifici amb tècniques de bioconstrucció i treballant en nous projectes per a que Torre Mas Fàbregues esdevingui un espai de trobada, d’ús i de node social per al desenvolupament d’activitats relacionades amb l’agroecologia:

  • Creació d’una aula de formació d’hostaleria des d’on oferir serveis de restauració ecològica
  • Posada en marxa d’una “eco-botiga-cafeteria-llibreria”
  • Creació d’un espai de sensibilització i d’educació ambiental
  • Creació d’un servei de manteniment ecoeficient d’espais i de residus
Categorias: Noticies Hortus.

Share