El projecte Hortus Aprodiscae reconegut als premis “Eco-eLabora-SEAE”

El projecte Hortus Aprodiscae ha estat atorgat amb una menció especial en els premis “Eco-eLabora-SEAE” a la Generació i difusió del coneixement i innovació en la indústria i elaboració ecològica, pel model d’empresa i la integració social.

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) celebrarà els seus 20 anys de vida, dedicats a l’impuls de la producció ecològica en el seu X Congrés bianual a Albacete dels dies 26 al 29 de setembre sota el lema  “Resiliencia, innovación, competitividad y eficacia desde la Agroecología”.

Durant la jornada es realitzarà l’entrega de premis de la primera edició “Eco-eLabora-SEAE” a la generació, gestió i difusió del coneixement i la innovació en agroecologia i producció ecològica. Reconeixent a aquelles persones o entitats que contribuiexen a impulsar aquest model agroalimentari i de gestió dels agrosistemes que uneix la producció d’aliments de qualitat i la conservació de recursos naturals, considerant l’agricultura i la ramaderia ecològica com a motor esencial per afrontar els reptes que té plantejats el sector tals com la conservació i millora de la biodiversitat, la mitigació/adaptació del canvi climàtic, la manca d’aigua i el desenvolupament rural sostenible i el paisatge.

Categorias: Qué diuen de nosaltres?.

Share