Com identificar els productes ecològics? Garanties i certificats

Tots els aliments ecològics han d’anar etiquetats amb el distintiu de “l’eurofulla”, que certifica que compleix la normativa que regula l’agricultura ecològica a la Unió Europea, el Reglament (CE) 834/2007.
A més, el logotip del CCPAE identifica els productes ecològics catalans.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació tutelada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. La seva funció és la d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

Els productes que cultivem, elaborem i/o venem a HORTUS APRODISCAe estan certificats i etiquetats seguint estrictament aquests criteris.

Entre els certificats ecològics d’altres països, pots trobar els següents:

Categorias: Saps que menges.

Share