Contains:

  • Organic Orange Mermelade Hortus 280 g
  • Organic Spicy Tomatoe Mermelade Hortus 290 g
  • Organic white onion “Sofrito” Hortus 220 g
  • Organic toasted hazelnut Hortus 100 g
  • Organic Romesco Sauce Hortus 140 g
  • Organic ‘Arbequines’ Olives Hortus 100 g
‹‹Back